Algemene voorwaarden


 1. Alle afspraken van sessies dienen kosteloos minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Indien de afspraak niet tijdig is geannuleerd wordt het bedrag in rekening gebracht. Er worden geen tegoedbonnen gegeven of terugbetalingen gedaan.
 2. Bij het laat komen op de afspraak, zal de behandeling/sessie ingekort worden. De reden hiervan is om de sessies van andere klanten niet te verstoren.
 3. Wanneer tijdig wegens omstandigheden de sessie(s) moeten worden geannuleerd, is het mogelijk om zonder verdere kosten de afspraak te verzetten. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak.
 4. Voor afspraken die binnen 24 uur afgezegd worden, kunnen wij geen restitutie terugbetalingen doen en geen tegoedbonnen afgeven. Voor afspraken die minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, is het mogelijk om de afspraak te verzetten of een tegoedbon te krijgen. Wij geven geen geld terug.
 5. Het betreden van Dreams Baby Spa is op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, allergische reacties, vermissing of schade aan jouw eigendom.
 6. Gasten met huiduitslag, besmettelijke ziektes, open wonden, onder invloed van alcoholhoudende dranken, drugs of verslavende middelen wordt de toegang geweigerd.
 7. Mocht u zonder bericht niet op uw afspraak verschijnen, zullen wij het volledige bedrag aan u factureren.
 8. Cadeaubonnen die aangeschaft zijn bij Dreams Baby Spa kunnen gebruikt worden bij sessies of aanschaf van producten.
 9. Onze cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Het is niet mogelijk om een tegoedbon te ontvangen van de aanbetaling.
 10. Cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgiftedatum.
 11. Mocht je het bedrag van de Cadeaubon niet in één keer opmaken, mag je deze meenemen voor een volgende keer. We geven geen restbedrag terug.
 12. Voorafgaand aan een behandeling of sessie zal Dreams Baby Spa vragen om persoonlijke gegevens (het invullen van een intakeformulier). Dit om een zo goed mogelijke behandeling of sessie uit te voeren. Deze gegevens zullen opgeslagen worden in een database. Deze gegevens zijn alleen opvraagbaar door de behandelde persoon of diens verzorg(st)er (bij minderjarige) en zal niet aan derden uitgegeven worden.
 13. Voor het behandelen van een baby zal te allen tijde een ouder of verzorger ouder dan 18 jaar aanwezig zijn.
 14. Binnen Dreams Baby Spa gaan wij allen respectvol met elkaar om. Indien dit niet het geval is en er ontstaat een onaangename sfeer heeft Dreams Baby Spa het recht mensen te weigeren of te verwijderen uit de ruimte.
 15. Het is ten strengste verboden producten aan het bad toe te voegen, indien de klant/ wederpartij dit toch doet zullen alle kosten hieromtrent doorberekend worden naar de wederpartij
 16. De ouders/begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de baby’s.
 17. Dreams Baby Spa is afdoende verzekerd tegen aansprakelijkheid.
 18. Dreams Baby Spa is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden voor zover zij wettelijk hiervoor aansprakelijk is, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade, waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Dreams Baby Spa dekking biedt.
 19. Dreams Baby Spa zal zorg dragen voor geheimhouding van de beschikbare gestelde gegevens en zal ook zijn medewerkers hier aan houden.
 20. Verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 21. Dreams Baby Spa is niet aansprakelijk voor schade aan of het zoek raken van kleding, eigen speelgoed of andere spullen die geen eigendom zijn van onze Baby Spa.
 22. Wij zijn niet aansprakelijk aan of met voertuigen van de Wederpartij, diens Gast(en) en/of derden die zich op het terrein van Dreams Baby Spa bevinden
 23. Bij een boeking gaat de klant automatisch akkoord met de bovengenoemde algemene voorwaarden.

Laatst bijgewerkt op d.d. 02-01-2022


whitelogo
+316 37 31 82 41info@dreamsbabyspa.nlSterrelaan 464624 CB Bergen op Zoom

Copyright by Dreams Baby Spa 2020. All rights reserved.